sccm system center configuration manager

SCCM ile SNMP Servisi Nasıl Yüklenir?

SCCM ile SNMP servisini yükleyebilir ve konfigürasyonunu sağlayabiliriz. SNMP servisinin yüklü olmadığı server bilgisayarlarımızı SCCM sorgusu ile bulup bir collection oluşturmuştuk. (ilgili link) Şimdi bu sunuculara SNMP servisini yüklemek için powershell komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu bir application dağıtarak yapacağız.

InstallSNMP.ps1 adında bir powershell dosyası oluşturuyorum. (içindeki kodlar aşağıdaki gibi) (ayrıca bu powershell dosyasını SCCM sunucusu üzerindeki “Domain computers” grubuna read yetkisi ile paylaştığım bir alana kopyalıyorum)

$SNMPserver = @(“10.10.10.100”)

$CommName = @(“123456”)

 

#Import ServerManger Module

Import-Module ServerManager

 

#Check if SNMP-Service is already installed

$check = Get-WindowsFeature -Name SNMP-Service

 

If ($check.Installed -ne “True”) {

#Install/Enable SNMP-Service

Write-Host “SNMP Service Installing…”

Get-WindowsFeature -name SNMP* | Add-WindowsFeature -IncludeManagementTools | Out-Null

}

 

$check = Get-WindowsFeature -Name SNMP-Service

 

##Verify Windows Services Are Enabled

If ($check.Installed -eq “True”){

Write-Host “Configuring SNMP Services…”

#Set SNMP Permitted Manager(s) ** WARNING : This will over write current settings **

reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SNMP\Parameters\PermittedManagers” /v 1 /t REG_SZ /d localhost /f | Out-Null

 

#Set SNMP Traps and SNMP Community String(s) – *Read Only*

Foreach ($String in $CommName){

# Set the Default value to be null

reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SNMP\Parameters\ValidCommunities” /v $String /t REG_DWORD /d 4 /f | Out-Null

$i = 2

Foreach ($Manager in $SNMPserver){

reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SNMP\Parameters\PermittedManagers” /v $i /t REG_SZ /d $manager /f | Out-Null

$i++

}

}

}

Else {

Write-Host “Error: SNMP Services Not Installed”

}

Şimdi de bu powershell dosyasını SCCM üzerinden bir Application Deployment seçeneği ile dağıtacağız.

SCCM_SNMP1

 

SCCM_SNMP2

 

SCCM_SNMP3

 

SCCM_SNMP4

 

SCCM_SNMP5

 

SCCM_SNMP6

 

SCCM_SNMP7

 

SCCM_SNMP8

 

SCCM_SNMP9

 

SCCM_SNMP10

 

SCCM_SNMP11

 

SCCM_SNMP12

 

SCCM_SNMP13

 

buradan sonraki ayarları default ayarlarla bırakıp ileri diyerek paketi hazırlayıp, sonrasında istediğimiz collection’a deploy ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir