Windows Server 2016

Windows Server 2016 Storage Spaces

Şirketlerde verilerin sürekli artmasıyla depolama ihtiyaçları da orantısal olarak artmaktadır. Depolama alanı planlanması ve alım kararları zorlayıcı olabilir. Bunun nedeni performanstan ödün vermeden ölçeklenebilir, yüksek kapasiteli, düşük maliyetli alternatif çözüm arayışıdır ve genellikle depolama maliyetleri bütçedeki en önemli kalemlerden birini oluşturur.