Windows Server 2016

Windows Server 2016 Data Deduplication

Data Deduplication Nedir?   Data Deduplication Windows Server 2016 ile birlikte gelen bir rol hizmetidir. Bu hizmet ile veri bütünlüğünden ödün vermeden disk alanı üzerindeki veri yenilemelerini tanımlayarak ve kaldırarak disk üzerinde tekilleştirmeyi sağlar. Böylece verilerin disk üzerinde daha az alan kaplamasını sağlayarak aynı disk alanı üzerinde daha fazla veri depolanmasını sağlar.

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Storage Spaces

Şirketlerde verilerin sürekli artmasıyla depolama ihtiyaçları da orantısal olarak artmaktadır. Depolama alanı planlanması ve alım kararları zorlayıcı olabilir. Bunun nedeni performanstan ödün vermeden ölçeklenebilir, yüksek kapasiteli, düşük maliyetli alternatif çözüm arayışıdır ve genellikle depolama maliyetleri bütçedeki en önemli kalemlerden birini oluşturur.

Windows Server 2016

Kurumsal Veri Depolama Çözümleri (DAS, NAS, SAN)

Birçok şirkette büyük miktarda depolama alanına ihtiyaç duyulur ve bu gereksinim sürekli olarak artar. Kullanıcılar, sürekli olarak yeni dosyalar oluştururlar ve bunları merkezi bir yerde tutmayı yeğlerler. Kullanıcılar dosyalarını daha uzun süre sakladıklarında, depolama talepleri de artar. Bu yüzden veri merkezi altyapısını planlarken ve kurarken dikkate alınması gereken önemli bileşenlerden biri de depolama sistemleridir.