CyberArk_Logo

Cyberark PAM (Privileged Access Manager)

CyberArk PAM nedir?   Cyberark PAM, kuruluşların sahip olduğu Windows hesaplarını, database veya uygulama konfigürasyon dosyalarında bulunan şifreleri, Linux ve network cihazlarında kullanılan SSH anahtarlarını yönetmek için kendi içerisinde tam bir yaşam döngüsüne sahip ayrıcalıklı erişim yönetimi (Privileged Access Manager) çözümüdür.